Przekaż 1% podatku na działalność statutową Fundacji

Bardzo prosimy o wsparcie nas poprzez przekazanie nam 1% podatku na działalność statutową Fundacji. Zebrane środki przeznaczymy na organizację ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych oraz publikację filmów popularyzujących naszą rdzenną kulturę.

Aby środki do nas trafiły muszą być wypełnione co najmniej trzy pola:

  1. Numer KRS: 0000 215 720
  2. Cel szczegółowy 1% : SŁAWIA
  3. Pomocne będzie także wypełnienie pola „Wyrażam zgodę” : X

Pominięcie przez darczyńcę pola „Cel szczegółowy 1%” i nie „wyrażenie zgody na udostępnienie swoich danych osobowych” skutkuje tym, że nie jesteśmy w stanie sprawdzić kto i jaką kwotę przekazał na nasz nr KRS.

Dziady 2020

Jak każdego roku, jesienią odwiedzamy groby swoich Przodków. To czas uświęcony starożytną tradycją. Robimy tak wszyscy, niezależnie od przynależności religijnej. Tak po prostu robią Polacy i inne narody słowiańskie. Dlaczego tak robimy? Skąd to mamy? Czy ma to sens?

Na te, i inne pytania, odpowiemy na spotkaniu w dniu 30 października 2020 (piątek) poświęconemu właśnie tradycji Święta Zmarłych. Zapraszamy do sali nr 36, UM Ełk, przy ul. Małeckich 3. . Rozpoczniemy o godzinie 17:00.

Wydarzenie to jest realizowane w ramach projektu „My, Słowianie – Dziady”, który finansowany jest z budżetu Miasta Ełk, w ramach Programu Regratingowego „Ełk, tu działam”.

Założenie Fundacji

Z przyjemnością informujemy, że 26 września 2019 roku Fundacja SŁAWIA uzyskała osobowość prawną. Możemy w końcu nasze marzenia zacząć zamieniać w czyn. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy podzielają nasze wartości i chcieliby włączyć się we wspólne dzieło.