Fundacja SŁAWIA

Misja

Narody Europy tracą tożsamość. Chcielibyśmy, by Polacy zachowali swoją. Korzeni tożsamości poszukujemy w rodzimej, słowiańskiej kulturze, którą odkrywamy i propagujemy. Naszą aktywność opieramy na szacunku dla Przodków, prawości działania i umiłowaniu ziemi ojczystej.

Zajmujemy się działalnością kulturalną, której źródła poszukujemy w:

  • mitologii słowiańskiej – organizujemy mitologiczną wystawę plenerową,
  • obrzędowości i obyczajowości słowiańskiej – organizujemy eventy etnograficzne i warsztaty,
  • historii – organizujemy wykłady, prezentacje, szkolenia.